Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.32.2023 2023-08-14 14:18 2023-08-28 09:00
2. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.25.2023 2023-07-25 15:20 2023-08-01 10:00
3. Dzierżawa, zagospodarowanie wolnostojącego kiosku wraz z wydzielonym terenem pod tzw. ogródek, z przeznaczeniem dla prowadzenia działaności gastronomicznej na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 83 dla potrzeb pacjentów, interesantów i pracowników SP.TZP.254.31.2023 2023-07-13 14:37 2023-07-19 09:00
4. Postępowanie prowadzone celem wyłonienia firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych za 2023 oraz 2024 rok Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.28.2023 2023-06-29 12:55 2023-07-10 10:00
5. OBSŁUGA INFORMATYCZNA DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.10.2023 2023-05-18 13:15 2023-05-24 10:00
6. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DLA POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - Testy lateksowe Salmonella SP.TZP.254.8.2023 2023-03-14 09:48 2023-03-24 10:00
7. WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.9.2023 2023-03-20 14:19 2023-03-23 10:00
8. DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU TYPU LABSTRIP U 11 PLUS ORAZ MOCZU KONTROLNEGO TYPU COMBISCREEN DIP CHECK DLA POTRZEB MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ. SP.TZP.254.6.2023 2023-03-06 12:57 2023-03-10 10:00
9. ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ W SZPITALU PEDIATRYCZNYM W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.5.2023 2023-02-08 14:28 2023-02-10 09:00
10. ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ W SZPITALU PEDIATRYCZNYM W BIELSKU-BIAŁEJ: SP.TZP.254.4.2023 2023-02-03 16:26 2023-02-07 14:00
11. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.35.2022 2023-01-09 09:36 2023-01-13 12:00
12. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ SP.TZP.254.30.2022 2022-12-07 23:01 2022-12-12 10:00
13. Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną SP.TZP.254.29.2022 2022-11-17 17:57 2022-11-22 10:00
14. Dostawę sprzętu informatycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych SP.TZP.254.28.2022 2022-11-16 08:35 2022-11-18 10:00
15. KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 2 PIĘTRA PAWILONU NR 5 OBEJMUJĄCEGO DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA W RAMACH REALIZACJI PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ II PIĘTRA PAWILONU NR V SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU – BIAŁEJ NA POTRZEBY POSZERZANIA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU Z COVID-19” SP.TZP.254.27.2022 2022-10-17 13:49 2022-10-19 10:00
16. Dostawa mebli medycznych – Wyposażenie Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.24.2022 2022-09-19 15:15 2022-09-28 10:00
17. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.22.2022 2022-08-10 15:34 2022-08-31 10:00
18. Dostawę artykułów biurowych oraz druków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.20.2022 2022-06-29 14:33 2022-07-05 10:00
19. Dostawa gazów medycznych i innych z dzierżawą oraz transportem butli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.19.2022 2022-06-02 17:50 2022-06-09 11:00
20. Obsługa informatyczna Szpitala dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.16.2022 2022-04-26 16:20 2022-04-29 10:00
21. Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz oszacowanie kosztóww ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci ZP-U-4/2022 2022-01-05 18:55 2022-01-10 23:59
22. Przygotowanie propozycji projektu strategicznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-U-41/2021 2021-12-17 18:29 2021-12-24 13:00
23. Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-U-23/2021 2021-11-04 14:22 2021-11-15 13:00
24. Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego - dostawa i uruchomienie aparatu do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych wraz z podłączeniem do funkcjonującego systemu informatycznego ZP-D-24/2021 2021-09-16 12:58 2021-09-27 11:00
25. Dostawa środków czystości dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-18/2021 2021-07-22 12:04 2021-07-29 11:00
26. Dostawa tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-14/2021 2021-06-14 14:14 2021-06-22 10:00
27. Dostawa artykułów biurowych oraz druków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-9/2021 2021-05-21 15:20 2021-05-28 10:00
28. Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-12/2021 2021-05-06 14:20 2021-05-14 09:30
29. Wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ZP-U-11/2021 2021-04-21 12:23 2021-04-28 11:00
30. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-10/2021 2021-04-21 12:48 2021-04-28 10:00
Legenda
- Current
- Archive