Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa mebli medycznych – Wyposażenie Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.24.2022 2022-09-19 15:15 2022-09-28 10:00
2. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.22.2022 2022-08-10 15:34 2022-08-31 10:00
3. Dostawę artykułów biurowych oraz druków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.20.2022 2022-06-29 14:33 2022-07-05 10:00
4. Dostawa gazów medycznych i innych z dzierżawą oraz transportem butli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.19.2022 2022-06-02 17:50 2022-06-09 11:00
5. Obsługa informatyczna Szpitala dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej SP.TZP.254.16.2022 2022-04-26 16:20 2022-04-29 10:00
6. Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz oszacowanie kosztóww ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci ZP-U-4/2022 2022-01-05 18:55 2022-01-10 23:59
7. Przygotowanie propozycji projektu strategicznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-U-41/2021 2021-12-17 18:29 2021-12-24 13:00
8. Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie dostępności architektonicznej do usług medycznych – wykonanie miejsc parkingowych i bezkolizyjnych przejazdów oraz dróg wewnętrznych na terenie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-U-23/2021 2021-11-04 14:22 2021-11-15 13:00
9. Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego - dostawa i uruchomienie aparatu do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych wraz z podłączeniem do funkcjonującego systemu informatycznego ZP-D-24/2021 2021-09-16 12:58 2021-09-27 11:00
10. Dostawa środków czystości dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-18/2021 2021-07-22 12:04 2021-07-29 11:00
11. Dostawa tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-14/2021 2021-06-14 14:14 2021-06-22 10:00
12. Dostawa artykułów biurowych oraz druków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-9/2021 2021-05-21 15:20 2021-05-28 10:00
13. Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-12/2021 2021-05-06 14:20 2021-05-14 09:30
14. Wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ZP-U-11/2021 2021-04-21 12:23 2021-04-28 11:00
15. Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-10/2021 2021-04-21 12:48 2021-04-28 10:00
16. Wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ZP-U-8/2021 2021-04-08 13:00 2021-04-20 09:00
17. Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-7/2021 2021-04-02 12:16 2021-04-14 09:00
18. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej ZP-D-51/2020 2020-12-14 14:20 2020-12-22 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne