Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Data publikacji informacji Attachments
1. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK- WERSJA 10 - AKTUALIZACJA 2022-09-08 20:11 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 _WERSJA 10_AKTUALIZACJA_BZP 00035125_10_P.pdf
2. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH_WERSJA 9 - AKTUALIZACJA 2022-08-22 22:44 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022_WERSJA 9_2022_BZP 00035125_09_P.pdf
3. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH WERSJA 8 - AKTUALIZACJA 2022-08-04 14:36 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 WERSJA 8 2022_BZP 00035125_08_P.pdf
4. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK- WERSJA 7 2022-07-22 00:02 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022 WERSJA 7 2022_BZP 00035125_07_P.pdf
5. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2022 - AKTUALIZACJA WERSJA 6 2022-07-07 16:39 PLAN POSTĘPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2022 WERSJA 6 2022_BZP 00035125_06_P.pdf
6. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022 - AKTUALIZACJA - WERSJA 5 2022-05-18 13:24 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022 WERSJA 5 2022_BZP 00035125_05_P(8).pdf
7. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022 - AKTUALIZACJA Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 28.04.2022r. 2022-04-28 22:55 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022_aktualizacja z dnia 28.04.2022r..pdf
8. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022 - AKTUALIZACJA Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień z dnia 08.04.2022r. 2022-04-08 23:35 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022_aktualizacja z dnia 08.04.2022r..pdf
9. Informacja z otwarcia ofert , informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na dostawę żywienia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 2022-03-30 15:31 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
10. INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Zawiadomienie o Zmianie treści Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę żywienia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 2022-03-24 15:34 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert ZP-D-112022.pdf